Sählyturnaus on peruutettu!

Vähäisen osallistujamäärän vuoksi on perinteinen sählyturnaus peruutettu.